trwa wczytywanie strony

Zaloguj się

e-mail:

hasło:

Zarejestruj się »
Przypomnij hasło »

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

0

Regulamin

§1 Objaśnienia

 1. blowart, firma blowART, blowart.pl – oznacza firmę
  Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska
  ul.Kępa 1, 41-200 Sosnowiec
  NIP:6443515019
  Regon:281587467
  tel. 533 367 604
   
 2. Sklepy blowart.pl – asortyment z wzorami graficznymi lub słowno-graficznymi, na które licencje posiada firma:
  Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska
  ul.Kępa 1, 41-200 Sosnowiec
  NIP:6443515019
  Regon:281587467
  tel. 533 367 604
 3. Użytkownik – osoba lub osobowość prawna posiadająca konto w serwisie blowart.pl, dokonująca zakupów lub udostępniająca wzory graficzne lub słowno-graficzne.
 4. Klient – osoba nie posiadająca konta w serwisie blowart.pl, dokonująca zakupów bez rejestracji.
 5. Sklepy użytkowników – sklepy założone przez Użytkownika, za pomocą których można sprzedawać asortyment z własnymi wzorami dostępnymi w serwisie blowART.pl
 6. Prowizja – Fundusze zgromadzone przez użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 7. Wzór – wytwór artystyczny graficzny lub słowno graficzny.
 8. Generator – aplikacja umożliwiająca stworzenie projektu zawierającego własny wzór.
 9. Odzież Quality – odzież marki blowart – zaprojektowana i wyprodukowana specjalnie dla firmy blowART, zawierająca metkę blowART.pl
 10. Odzież Economy – odzież innych producentów.

§2 Postanowienia ogólne

Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obecnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin dotyczy korzystania z usługi serwisu internetowego http://blowart.pl.
Usługodawcą serwisu internetowego http://blowart.pl jest Firma
Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska
ul.Kępa 1, 41-200 Sosnowiec
NIP:6443515019
Regon:281587467
tel. 533 367 604

§3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Serwis Blowart.pl świadczy następujące usługi:
  1. Tworzenie sklepów użytkowników przez użytkowników.
  2. Zamieszczanie przez użytkowników wzorów graficznych lub słowno-graficznych, które zamieszczone zostają we wzorach dostępnych do sprzedaży w serwisie oraz w indywidualnych sklepach użytkowników pod domeną XXX.blowart.pl, gdzie XXX to indywidualna nazwa sklepu użytkownika wybrana przez niego z nazw dostępnych.
  3. Zawieranie przez użytkownika lub klienta umowy sprzedaży dokonywanej w sklepach blowart.pl oraz sklepach użytkowników.
 2. Na zasadach określonych w §9 użytkownik bierze udział w zyskach ze sprzedaży produktów w serwisie blowart.pl.

§4 Zawarcie umowy

Istotą serwisu blowart.pl jest możliwość wyboru spośród wzorów graficznych i słowno-graficznych albo dodanie własnego wzoru przez generator oraz indywidualny wybór pomiędzy rodzajem odzieży i wielkością nadruku. Każdy produkt realizowany jest na indywidualne zamówienie Nabywcy, a na stronie dostępna jest wizualizacja, które nieznacznie może różnić się od gotowego produktu.

Istotą sprzedaży jest wypełnienie formularza sprzedaży podczas składania zamówienia. Jest to wiążąca oferta na zakup produktu. Klient i użytkownik przed złożeniem zamówienia proszony jest o wypełnienie lub potwierdzenie danych do wysyłki oraz wystawienia dokumentu sprzedaży.

Umowa uchodzi za zawartą w momencie, kiedy firma blowART wyśle do klienta zamówiony produkt.

W związku z §3 pkt 1a nie jest możliwym dla firmy blowART sprawdzenie dostępnych wzorów pod kątem naruszeń prawa – dlatego firma blowart nie ponosi odpowiedzialności za wzory zamieszczane w sklepach użytkowników.

§5 Dostawa i wysyłka

Wysyłka towaru odbywa się zasadniczo w ciągu 48h (dni robocze) od otrzymania zamówienia.
Dostawy możliwe są na terenie UE.
Dostawy odbywają się przez wybieranego przez Nabywcę usługodawcę wysyłkowego. Jeżeli nie jest określone inaczej – Nabywca ponosi koszty za usługę dostarczenia produktu.

§6 Ceny

Ceny widoczne podczas podsumowania zamówienia są cenami końcowymi. Zawierają podatek Vat.

§7 Płatność

Płatność odbywa się zgodnie z wyborem klienta – płatności dotpay lub pobranie.

§8 Gwarancje i zwroty

 1. Reklamacji wadliwego produktu można dokonać poprzez kontakt z biuro@blowart.pl, lub listownie z siedzibą firmy:
  Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska
  ul.Kępa 1, 41-200 Sosnowiec
  NIP:6443515019
  Regon:281587467
  tel. 533 367 604
 2. W przypadku odesłania produktu reklamowanego blowART nie przejmuje opłaty pocztowej.
 3. Towar uznany za wadliwy przez firmę blowART, firma blowART wysyła bezpłatnie, po uprzednim zwrocie wadliwego towaru.
 4. Firma Blowart udziela trzymiesięcznej gwarancji na produkty marki Blowart. Na produkty oznaczone jako „Economy” firma Blowart udziela jednomiesięcznej gwarancji na produkt oraz trzymiesięcznej gwarancji na nadruk.
 5. Jako, że każdy produkt tworzony jest na indywidualne zamówienie (wzór, rodzaj odzieży, rozmiar nadruku) wg. Art. 38 pkt 3 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – nie przysługuje nabywcy prawo do odstąpienia umowy.

§9 Sklepy partnerskie i udzielanie honorarium

 1. Sklep partnerski może otworzyć poprzez nadanie mu nazwy. Adres internetowy sklepu składa się z dwóch członów – nazwy sklepu oraz końcówki blowart.pl
 2. Każdy nowy sklep ma automatycznie status publiczny, czyli jest dostępny w zakładce sklepy.
 3. W sklepach można wstawiać własne wzory o ile nie są zakazane ( §10), za które ustala się prowizję, która dodawana jest do konta użytkownika przy sprzedaży produktu z danym wzorem.
 4. Od prowizji powyżej 5 zł, po dodaniu do konta odliczana jest wartość 23%. Związane jest to z podniesieniem ceny produktu o daną kwotę, od której trzeba odprowadzić podatek Vat.
 5. Użytkownik poprzez zamieszczenie wzoru graficznego lub słowno-graficznego w serwisie blowart.pl udziela Usługodawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa(licencji):
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką drukarską .
  2. w zakresie wykorzystania utworu do promowania serwisu blowart.pl.
 6. Licencja o której mowa w pkt 5 zostaje udzielona na czas nieokreślony. Wygasa z momentem usunięcia wzoru przez użytkownika.
 7. Wypłata honorarium za udzielenie licencji następuje do 30 dni roboczych.
 8. Wypłaty można dokonać od kwoty – 100 PLN, słownie: sto złotych.
 9. Jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną, od kwoty widocznej w zakładce konto, przy wypłacie odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych , naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku gdy użytkownik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub posiada osobowość prawną – wystawiana jest przez użytkownika faktura Vat na kwotę netto widoczną w zakładce konto.
 11. W razie wątpliwości Usługodawcy co do należności honorarium użytkownika, Usługodawca może zażądać wyjaśnień w terminie do 14 dni. Brak wyjaśnień w w/w terminie, oznacza cofnięcie chęci wypłaty honorarium przez użytkownika.

§10 Odpowiedzialność za oświadczenie

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za oświadczenie niezgodne z prawdą co do posiadanych praw autorskich do wzoru.
 2. Za rozpowszechnianie wzorów niezgodnie z prawem całą odpowiedzialność ponosi użytkownik, który te wzory udostępnił.

§11 Zakaz dostarczania przez użytkownika treści bezprawnych

Zakazane jest umieszczanie w serwisie treści bezprawnych m.in.

 1. Naruszających przepisy obowiązującego prawa
 2. Nie posiadające autorskich praw majątkowych lub naruszające autorskie prawa osobiste.
 3. Treści obrażające lub naruszające prawa osób trzecich.
 4. Treści zawierające wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.
 5. Treści wulgarne.

§12 Dane osobowe

 1. Podane przez użytkowników dane osobowe, firma
  Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska , zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności blowART ( zakładka Polityka Prywatności).

§13 Postanowienia końcowe

 1. Firma blowart zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, wchodzi on w życie 14 dni po pierwszej publikacji.